Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

ANBI

Geachte lezer

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Het Wandafonds is een ANBI instelling en maakt daarom hierbij haar gegevens openbaar.

Naam:
Stichting Wanda Hulp aan Poolse Spastische Kinderen

Vestigingsplaats:
Molenaarsgraaf

Fiscaalnummer:
814871811

Contact gegevens:
Graafdijk Oost 48
2973 XC MOLENAARSGRAAF
Telefoon: 0184-641830
Mobiel: 06-50477375
E-mail:  wandafonds@gmail.com
Bankrekening: Rabobank 37.81.08.166
BIC: RABONL2U
Iban: NL39 RABO 0378 1081 66
Ingeschreven in het handelsregister
KvK Rotterdam onder nummer 2433150

Doelstelling:
a. de behandeling in Nederland en Polen door specifiek deskundige medische instellingen en personen, van kinderen lijdende aan infantiele encefalopathie, ook genaamd spasticiteit;
b. het overdragen en aanleren van kennis, kunde en ervaring op het gebied van de medische behandeling van infantiele encefalopahie – door specifiek deskundige- of andere medische specialisten uit Nederland aan specifiek deskundige- of andere specialisten, werkzaam in Polen;
c. het bevorderen van de deskundigheid van de ouder en/of familie van de kinderen die leiden aan encefalopathie;
d. het leveren van financiële ondersteuning aan revalidatiecentra in Polen waarmee een formeel samenwerkingsverband is aangegaan;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan 2014
Het Wandafonds is voornemens de volgende projecten te realiseren:
Advanced cursus 2014
De onderwerpen voor deze cursus worden gekozen door het Poolse Medisch comité in overleg met het Nederlands Medisch Team. De opzet van de cursus blijft gelijk aan die van 2013, lezingen, workshops. Daarnaast praktijk voor de Orthopedische instrumentmakers.

Stage in Nederland 2014
De stage bestaat uit verschillende sessies die gehouden worden in het VUMC in Amsterdam, Heliomare  in Wijk aan Zee in revalidatiecentrum De Trappenberg in Huizen en bij Noppe Orthopedie in Noordwijkerhout. Het is een praktische aanvulling de cursus alleen bestemd voor de leden van de Poolse teams.
De teams bestaan 4 tot 6 medici. Zij zullen bijgeschoold worden in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de CP zoals diagnostiek, o.a met het gebruik van een loop laboratorium, behandeling met fysiotherapie, Botox en balclofen pompen en gebruik van orthopedische hulp middelen.
Verder zullen alle fasen van de behandeling in teamverband aan de orde komen.
Bij Noppe Orthopedie zal een orthopedische technicus meelopen in het bedrijf om de nieuwste technieken onder de knie te krijgen.
De stages worden al jaren tot volle tevredenheid van zowel de Poolse als de Nederlandse medici in Nederland gehouden.

Invoering opleiding Orthopedische Technologie
In samenwerking met de Fontys hogeschool van Eindhoven wordt de module van deze opleiding overgebracht naar de Universiteit van Lublin.

Invoering opleiding Kinderfysiotherapie.
In samenwerking met de Avans Hogeschool Breda wordt de module van deze opleiding overgebracht naar de Universiteit van Lublin.


Dr. Jolanta Taczala, revalidatie arts, voorzitter van de sectie kinderrevalidatie van de Poolse revalidatievereniging, hoofd opleiding van de revalidatieafdeling van het kinderziekenhuis DSK (opleidingsziekenhuis) in Lublin, start de procedure voor creëren van deze opleidingen in Polen. Het opleidingsziekenhuis werkt samen met een goede orthopedische werkplaats. De eigenaren van de werkplaats willen ook graag samenwerken met de opleiding zodat de praktijk van de studenten plaats kan vinden in hun werkplaats.

Bestuur:
Eva Kooyman-Piskorz, voorzitter
Riet van ’t Hof-Kooijman, penningmeester
Merian van Buren-den Hartog, Penningmeester
Ewa Michalak, lid

Het Wandafonds bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun inzet

Voor een overzicht van onze activiteiten van 2013 en vorige verwijzen wij u naar deze website

De financiële controle wordt uitgevoerd door DRV accountants te Sliedrecht
Klik hier voor het financiële verslag 2012