Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

Contact

WANDAFONDS
Stichting Wanda Hulp aan Poolse Spastische Kinderen

Penningmeester en secretariële ondersteuning
Merian van Buren
Bij de Kerk 8
2965 AA  Nieuwpoort
Telefoon: 0184-662274
Mobiel: 06-20309080

E-mail:  wandafonds@gmail.com

Bankrekening: Rabobank 37.81.08.166
BIC: RABONL2U
Iban: NL39 RABO 0378 1081 66
Ingeschreven in het handelsregister
KvK Rotterdam onder nummer 24331505

  • Naam:
    Telefoonnummer:
    E-mail adres:
    Bericht: