Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

Nieuws

12 jaar Wandafonds

Geplaatst op: 01-05-2015 - in rubriek: Inspirerend

Lees meer...

Op vrijdag 24 april heeft het Wandafonds een gezellige avond georganiseerd. Het project van de kennisoverdragt tussen de Nederlandse en Poolse  revalidatie centra was na 12 jaar van intensieve werkzaamheden voltooid. Het was een mooi  avond, in restaurant Zouthaven in Amsterdam, met het bestuur, de werkgroep, het medisch comite, en de mensen van de adviescommissie.
Meer….
Gedurende die tijd heeft het Wandafonds met al haar vrijwilligers en de leden van de Medisch Comite en Comite van Aanbeveling en Advies zich ingezet om te helpen bij de behandeling en rehabilitatie van kinderen in Polen die getroffen zijn door de Cerebrale Parese door middel van kennisoverdracht.
Nu de kennisoverdracht als afgerond kan worden beschouwd werd besloten om de cursussen en hun uitvoering in de Poolse handen te geven en kan men in Polen op eigen benen verder gaan. Het Medisch comite onder de leiding van prof. Jules Becher zal enige steun geven wanneer hierom gevraagd wordt.


Eva Kooyman, voorzitter van het Wandafonds heeft die avond een toespraak gehouden waarin ze de geschiedenis en al het werk dat de vrijwilligers verzet hebben de reveu heeft laten passeren.
Genoemd werden: de samenwerking met centra in Polen en Nederland, cursussen met Workshops, Stages in Nederland, bezoek van vertegenwoordigers van centra uit Polen, oprichting en ondersteuning van ouderverenigingen en de financiering van apparatuur, hulpmidden en medicijnen. Allemaal onderdelen waar het Wandafonds zich voor heeft ingezet.


Ook Professor dr. Jules Becher heeft namens het medisch comite een woord van dank  gesproken en ook daaruit bleek de enorme hoeveelheid werk dat belangeloos is verzet.
Het Wandafonds gaat de laatste fase in met de afronding van haar projecten en is enorm trots op wat mensen met elkaar kunnen bereiken.


Het bestuur van het Wandafonds bedankt iedereen heel hartelijk voor alle hulp de afgelopen jaren. De sponsoren, die het werk financiëel mogelijk hebben gemaakt, de vrijwilligers voor het vele werk, vóór en achter de schermen, het medische team en allen die zich betrokken toonden bij het werk van het Wandafonds.
Het bestuur is dankbaar, trots en blij met het behaalde resultaat en wenst hen die het werk in Polen voortzetten alle goed een veel succes.


Bestuur Wandafonds, de voorzitter, Eva Kooyman.

Het verslag van de basis en advanced cursussen in Lublin 20 tot 22 november 2014.

Geplaatst op: 12-01-2015 - in rubriek: Inspirerend

Lees meer...

Het verslag van de basis en advanced  cursussen in  Lublin 20 tot 22 november 2014.
Op 20-22 november 2014 vonden in Lublin de cursussen plaats die georganiseerd werden door de Stichting Wandafonds en Wanda Fundatie: de basiscursus "Interdisciplinaire behandeling van kinderen met cerebrale parese en de geavanceerde cursus " Het verbeteren van het functioneren van kinderen met cerebrale parese in het dagelijks leven ".


De organisator van de cursus in Lublin in 2014 was de Nederlandse Stichting Wandafonds en de Poolse Wanda Fundatie. Voorzitter van beide  is Dr. Ewa Kooyman-Piskorz – anesthesioloog van Poolse afkomst, wonende in Nederland.
Het Wandafonds leidde het kennisuitwisselingsproject sinds 2003.
Het project berust o.a. op de trainingen en cursussen in Polen  en stages in Nederland.
De cursussen in hun huidige vorm werden uitgevoerd sinds 2011. Ze  ontvingen accreditatie van de Verenigingen revalidatie, kinderneurologie en orthopedie.  Vanaf 2013 vallen deze ook onder het Ere patronaat van de Nationale Consultant voor Revalidatiegeneeskunde – Professor Krystyna Księżopolska-Orłowska.
De cursussen werden voor het eerst uitgevoerd in Lublin en hebben  de steun verkregen  van de van Stad Lublin en de Medische Universiteit van Lublin. 
De cursussen hebben ontvangen het ere patronaat van de burgemeester van Lublin - Krzysztof Zuk,  de rector van de Medische Universiteit van Lublin - Prof. Andrzej Dropa envan de directeur van de Cluster van Medische diensten en gezondheid stad Lublin - Mariusz Sagan.
Wetenschappelijk voorzitter van het project van de kennisuitwisseling tussen Nederland en Polen is van het begin Prof. Jules Becher - een wereldberoemde expert op het gebied van kinderrevalidatie, werkzaam aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De cursussen in Lublin werden uitgevoerd door  Nederlandse en Poolse docenten die sinds jaren deelnemen aan de  cursussen  en  trainingen in Polen en stages in Nederlandse centra. Gezamenlijke conferenties en wetenschappelijke bijeenkomsten vormden  een onderdeel van het project van de kennisuitwisseling van het Wandafonds.
De advanced cursus  werd gegeven door de volgende  Nederlandse  en Poolse docenten:
Artsen: Prof Jules Becher, Katinka Folmer, Annemieke Buizer , Martin Bonikowski, prof Sławomir Snela en prof Marek Jozwiak
Therapeuten: Jennifer Blom PT, Nienke Bergsma OT , Koen van Dijk OT, Els Spaargaren OT
CPO: Tom Gort, Nick Meijer
De basiscursus werd gegeven door de volgende Poolse leraren:
Artsen: Martin Bonikowski, prof. Sławomir Snela, prof. Marek Jozwiak, Olga Wolińska, Rafal Piasek, Jolanta Taczała, Malgorzata  Szmurło, Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Marta Banach.
Therapeuten:  Cezary Łuckiewicz, PT, Katarzyna StefaniukPT, Magdalena Segít-Krajewska,PT,  Urszula Walukiewicz,PT,  Alexandra KulisOT, Paul ZychowiczPT, Urszula Chrabota, OT,Monika Pastuszak, OT.
CPO: Martin Luc, Radoslaw Rusinek, Christopher Wiglusz, Jacek Kowalczyk, Krzysztof Jerzy Nowak

De cursisten kwamen uit  heel Polen.
Aan de basis cursus namen 30 personen deel, afkomstig uit  Gdańsk, Poznań, Jaworzno, Lublin, Bialystok, Katowice, Warschau, Łosice, Elblag.
Aan de cursus voor gevorderden namen eveneens 30 personen deel, afkomstig uit Zamosc, Opole, Lublin, Sopot, Jaworzno, Tychy, Rzeszów, Katowice, Bialystok.

De criteria voor deelname waren:
• Men moest deel uitmaken van een multidisciplinair team samengesteld uit:  artsen; revalidatie, neurologie, orthopedie,  fysiotherapeuten, ergotherapeuten en  CPO.
• Constant werk met kinderen met cerebrale parese gedurende ten minste twee jaar.

Het unieke van de cursus  was de interdisciplinaire aanpak en de specifieke kennisoverdracht  aan het systeem, een combinatie van theorie en praktijk.
Naast de traditionele lezingen met het uitleg van de theorie, hadden de deelnemers de unieke kans om deel te nemen aan workshops met patiënten: 15 kinderen met hun ouders namen deel aan de training.
Tijdens de workshops was er een gezamenlijk  team dat de kinderen onderzocht en werd het individuele behandelprogramma vastgesteld.
De exclusieve waarde van de cursus werd vooral bepaald doordat alle werkzaamheden werden uitgevoerd in kleine groepen van deelnemers onder leiding van top specialisten op het gebied van de medische revalidatie, fysiotherapie en ergotherapie.
Parallel aan de lezingen en workshops die in het Hotel Victoria plaatsvonden, werd een speciaal programma uitgevoerd voor orthopedische technici. Naast de theoretische kennis werden ook orthesen gemaakt voor 3  van de kinderen die tijdens de cursus werden onderzocht. Dit gedeelte van de cursus vond plaats  in het orthopedische centrum van de firma MU Lublin. De firma  heeft ook de nodige materialen ter beschikking van de cursus gesteld.
Voor de ouders werd een speciale informatiebijeenkomst georganiseerd, onder leiding van prof. Becher, Jennifer Blom en  Koen van Dijk. De bijeenkomst vond plaats in het Universitair Kinderziekenhuis in Lublin.

Rapport werd gemaakt  door  de wetenschappelijk voorzitter van de basiscursus,
Dr. med. Jolanta Taczała

6. Art department with Children works.

Visit to Regional Center of Rehabilitation and Education for Children and Youth in Rzeszów Poland

Geplaatst op: 14-10-2014 - in rubriek: Inspirerend

Lees meer...

In the days of 9 – 10th of October  2014 we visited the Regional Center  of Rehabilitation and Education for Children and Youth in Rzeszów, Poland.  Our cooperation in the form of exchange of the knowledge on treatment of the children with Cerebral Palsy dates from 2006.These people were also visiting Dutch centers in 2010 during building phase. We enjoyed the warm hospitality of its people and seeing this modern and beautiful center .
Photos:
1.The emblem - http://rore.rzeszow.pl/
2. Center.
5.  One of the corridors.  From left to right: teacher and the director of the school. Middle: prof. Grzegorz Przysada, head of the rehabilitation department, dr. Olga Wolinska, physiatrist, responsible for the exchange of the knowledge from 2006 on, Merian and Mariusz Druzbicki,MSc, head of the Physiotherapy Department .
3-4. The Children giving us a singing performance
6. Art department with Children works.
7. Swimming pool during Lunch break.
8. Room for training for the wheelchair ride.
9. Ladies of the board of the Podkarpackie Association for CP Children in Rzeszów
10. A Good Bye in the room of Director Janusz Solarz.

1.The emblem -  http://rore.rzeszow.pl/ 2. Center 5.  One of the corridors.  From left to right: teacher and the director of the school. Middle: prof. Grzegorz Przysada, head of the rehabili 3. The Children giving us a singing performance 4. The Children giving us a singing performance 6. Art department with Children works. 7. Swimming pool during Lunch break. 8. Room for training for the wheelchair ride. 9. Ladies of the board of the Podkarpackie Association for CP Children in Rzeszów 10. A Good Bye in the room of Director Janusz Solarz.

odznaczenie  Onderscheiding

11-13 september 2014. Symposium van de Poolse Revalidatie Vereniging in Zamośc.

Geplaatst op: 29-09-2014 - in rubriek: Inspirerend

Lees meer...

Prof. Jules Becher en Eva Kooyman Piskorz van het Wandafonds kregen de oorkonde ter gelegenheid van de 25 jaar Jubileum van de Poolse Revalidatie Vereniging. De onderscheiding, uitgereikt door de voorzitter van de Vereniging prof. Jolanta Kujawa, werd gegeven voor langdurige werk aan de ontwikkeling van de Poolse kinderrevalidatie
Prof. Jules Becher, dr. Jolanta Taczała ( voorzitter van de basis cursus in Lublin in 2014) en Eva Kooyman Piskorz  bezochten het gehandicapten centrum van Maria Krol “Krok za krokiem” in Zamość.

Foto's :

prof. Kujawa in aanwezigheid van de voormalige voorzitter prof. Kiwerski reikt de onderscheiding aan prof. Becher
de onderscheiding
sessie over de  kinderrevalidatie

prof. Becher, E. Kooyman, J. Taczała en M. Krol
een school zaal
oefenen
J. Taczala en  Eva Kooyman

prof. Kujawa w obecności byłego prezesa Towarzystwa prof. Kiwerskiego przekazuje odznakę prof. Becherowi  prof. Kujawa reikt de onderscheidi odznaczenie  Onderscheiding sesja rehabilitacji dziecięcej.   sessie over de kinderen prof. Becher, E. Kooyman, J. Taczała en M. Krol sala szkolna een schoolzaal ćwiczenia  oefenen J. Taczała en  E. Kooyman

Symposium Ptreh in Zamosc

Geplaatst op: 04-09-2014 - in rubriek: Inspirerend

Lees meer...

Pagina 1 van 4 pagina's  1 2 3 >  Laatste ⟩