Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

Nieuws

Visite van de top van de Poolse Revalidatie Vereniging in Nederland

Geplaatst op: 01-05-2013 - in rubriek: Inspirerend

Lees meer...

Van 21 tot 25 april 2013 was de top van de Poolse Revalidatie Vereniging op uitnodiging van het Wandafonds.  Doelstelling was: de gasten te laten kennismaken met de Nederlandse behandelmethoden en de mogelijkheden van scholing op het gebied van behandeling en revalidatie van kinderen met Cerebrale Parese (CP).

De Poolse delegatie bestond uit drie personen:

  1. Professor Krystyna Ksieżopolska-Orłowska, revalidatie arts, hoogleraar revalidatiegeneeskunde  - Nationale Consultant  in alle zaken die de revalidatie betreffen in heel Polen. Hij is  adviseur van de minister van de volksgezondheid. Tevens is hij hoofd van de afdeling revalidatie van Instituut van Reumatologie in Warschau en docent revalidatie aan de Medisch Universiteit in Warschau.
  2. Dr. Iwona Maciag Tymecka, revalidatie arts, docent  revalidatie aan de Hoge School Fysiotherapie in Wrocław. Zij is lid van de Poolse accreditatie commissie voor de hogere opleiding (fysiotherapie  en andere medische en paramedische zaken) en directeur van het revalidatie centrum Stap voor Stap voor de gehandicapte kinderen.
  3. Dr. Jolanta Taczala, revalidatie arts
    Voorzitter van de sectie kinderrevalidatie van de Poolse Revalidatie Vereniging. Hoofd van de revalidatie afdeling va de opleiding kinderziekenhuis DSK in Lublin en docent revalidatie aan de Hoge School Fysiotherapie in Lublin.

De delegatie is tijdens het hele bezoek vergezeld door twee bestuursleden van het Wandafonds, te weten Eva Kooyman-Piskorz, voorzitter, en Merian van Buren, penningmeester van het Wandafonds en verantwoordelijk voor de organisatie van de CP-cursussen in Polen. Op verzoek van het Wandafonds was tevens Magda Bodis van Story PR, betrokken bij de organisatie van de CP-cursussen in Polen, bij het bezoek aanwezig.

Het programma was als volgt:

maandag 22 april:

Ochtendprogramma:

Bezoek aan het Revalidatie Centrum Klimmendaal, Arnhem.
Gastvrouw was mevrouw Petra  vanKampen, revalidatie arts.
De delegatie kreeg een rondleiding door het centrum en uitgebreide informatie over het functioneren.

Het middagprogramma zag er als volgt uit:

Bezoek aan de Fontys Paramedische Hoge School Eindhoven – opleiding orthopedische technologie. Deze ontmoeting was mogelijk gemaakt door Tom Gort.
De delegatie werd ontvangen door ing. Fred Holtkamp, M.Sc, teamleader Orthopedische  Technologie/Podotherapie, Lianne van Dijk, lid van de Opleidingsraad en docent aan de opleiding en Tom Gort CPO, van Noppe Orthopedie BV. In de vorm van een diavoorstelling werd uitgebreide informatie gegeven over de opleiding. Deze opleiding is de enige Hoge School met een opleiding voor orthopedische technologie in Nederland en heeft de ISPO onderscheiding gekregen.

dinsdag 23 april:

Ochtendprogramma.
Er werd een bezoek gebracht aan revalidatie centrum Trappenberg te Huizen.
Gastvrouw was Katinka Folmer, revalidatie arts.
De gasten kregen een rondleiding door het centrum en kwamen onder de indruk van de Indrukwekkend kindvriendelijke omgeving.
Op de Trappenberg kunnen kinderen met CP naast allerlei therapieën een schoolopleiding volgen tot en met het niveau van middelbare ( Atheneum niveau). Na de rondleiding volgde een gesprek met de economische directeur Sjoerd Vegter.
 Informatie over de organisatie en financiële functioneren.

Middagprogramma:
In de middag werd een bezoek gebracht aan Hogeschool Amsterdam.
Docent Koen van Dijk leidde de bezoeker rond en gaf uitleg over de opleiding ergotherapie aan de Hoge School van Amsterdam ( University of Applied Sciences ). Hierna werd gesproken over deze opleiding, de enige in haar soort in Nederland. Hier wordt opgeleid tot het niveau van bachelor en master. Ook in Denemarken, Zwitserland, Zweden en Groot Brittannië bestaat een dergelijke opleiding. Het was ook interessant dat de delegatie met een aantal studenten in gesprek kon gaan.

Woensdag 24 april:

Ochtendprogramma.
Er werd een bezoek gebracht aan VU medisch centrum in Amsterdam. Gastheer was professor Jules Becher, voorzitter van het Nederlands Medisch Comité van het Wandafonds.
Hier werd informatie gegeven over de kinderrevalidatie in Nederland
Professor Becher wist zijn gehoor te boeien met een indrukwekkende uitleg over wat wordt gedaan aan de VU, het ”  Center of Excellence” voor  Nederland.
Hierna werd Informatie gegeven over de diverse  afdelingen  en volgde een rondleiding door het imposante nieuwe gedeelte, met o.a. zwembad, loop laboratoria en de onderzoek ruimtes voor kinderen.

Middagprogramma.
Gastheer was Dr. Eugene Rameckers, manager van de master opleiding in kinderfysiotherapie aan de AVANSplus University of Applied Sciences in Breda.
Hij gaf Informatie over de opleiding tot master in vorm van  Power Point presentatie. Van Poolse zijde bleek veel belangstelling te bestaan voor deze opleiding.
Iwona Tymecka zal Eugene Ramakers uitnodigen voor de  cursus  met workshop in november, met als doel informatie uit te wisselen over de opleiding en mogelijkheden in Polen. Mogelijk kan de opleidingsmodule door Polen worden aangekocht.

Het avondprogramma.
Op woensdagavond werd het afscheidsdiner gehouden. Naast de Poolse delegatie en Eva Kooyman en Merian van Buren is hierbij ook de voorzitter van het Comité van Aanbeveling van het Wandafonds, Jan Glimmerveen, aanwezig.
Er vonden levendige gesprekken plaats over de opgedane ervaringen en de mogelijkheden van het toepassen van  de Nederlandse oplossingen in Polen werden besproken.
Prof. Ksiezopolska belooft dat ze gaat zorgen dat de cursus in Polen  alleen zal worden aangeboden in de vorm die Professor Becher heeft aanbevolen. Zij zal dr. J. Taczala , die team leider is van de Poolse opleiding, informeren.
Dr Iwona Tymecka zal zoeken naar mogelijkheden om  de opleiding van  de   orthopedische technologie en   kinder fysiotherapie in de Poolse    medisch/paramedisch opleiding te implementeren.

De succesvolle visite eindt met het vertrek op donderdag ochtend 24 april.

Nawoord van Eva Kooyman,

voorzitter van het Wandafonds. Graag wil ik alle instanties, scholen en revalidatiecentra die de bezoeken hebben mogelijk gemaakt hartelijk bedanken voor hun aandeel in de kennisuitwisseling over de behandeling van CP kinderen tussen Nederland en Polen. Hun grote inzet, betrokkenheid en tijd is van onschatbaar belang geweest. Hierdoor konden de Poolse gasten een goede indruk krijgen van de behandelwijze in Nederland. Ik wil enkele namen noemen: Jules Becher, Katinka Folmer, Petra van Kampen, Koen van Dijk, Eugene Ramakers en Tom Gort voor het mogelijk maken van deze visite en hun langdurige inzet om het doel te bereiken: het verbeteren van de situatie van de CP kinderen in Polen. Merian van Buren, voor haar inzet in de perfecte organisatie van de visites en de tijd die ze daaraan heeft besteed (en de kilometers die ze heeft gereden!). Magda Bodis – voor het mogelijk maken van communicatie tussen beide landen door haar vertaling Pools- Engels. Adam Kooyman en zijn personeel van AtaxiS voor het perfecte en punctuele werk. En mijn man, Henk, voor zijn begrip en geduld tijdens mijn afwezigheid, terwijl hij mij het meest nodig had. ;

Stage voor Gdansk Team,  het beste van de afgelopen Cursus in Polen

Geplaatst op: 01-05-2013 - in rubriek: Inspirerend

Lees meer...

Stage voor het Medisch Team uit Koscierzyn  in Nederlandse revalidatie centra in  8 – 13 april 2013.
Op zondag 7 april arriveerden vier Poolse gasten in Amsterdam in het Skotel-hotel.
Artsen Marta Banach en  Marta Bogotko, fysiotherapeut Ursula Walukiewicz en CPO  Anna Mianowska, vormden met elkaar het team dat voor een vijf - daagse stage naar Nederland kwam op uitnodiging van het Wandafonds.
Zij hebben tijdens hun stage in de praktijk kennisgemaakt met de Nederlandse methoden op het gebied van de behandeling van kinderen met spasticiteit. In het VU medisch centrum te Amsterdam, het  revalidatiecentrum De Trappenberg  in Huizen, Heliomare in Wijk aan Zee, Groot Klimmendal in Arnhem en Noppe Orthopedie in Noordwijkhout konden de Poolse stagiaires hun kennis, opgedaan inde cursus in Polen in november, verdiepen. Deskundige praktijkmensen gaven met veel liefde voor het vak hun kennis door aan de Poolse “studenten”.  Alles in een prettige positieve sfeer verlopen. Zowel de Nederlandse “stagebegeleiders”  als de Poolse stagiaires bleken bij het afsluitend diner erg positief over de uitwisseling. Het afscheid was erg hartelijk. Eva Kooyman, voorzitter van het Wandafonds, ontving van de Poolse gasten een mooi boeket als dank voor de afgelopen week.

Jan Glimmerveen

Nieuw lid Comité van Aanbeveling

Geplaatst op: 25-04-2013 - in rubriek: Inspirerend

Lees meer...

Het verheugt ons zeer dat de heer Drs. J. Glimmerveen lid geworden is van ons Comité van Aanbeveling. De heer Glimmerveen is psycholoog, lid van de Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep en commissaris van Nedstaal.

Jan Glimmerveen

{omschrijving}

Gift Kringloopcentrum Graafstroom

Geplaatst op: 25-04-2013 - in rubriek: Inspirerend

Lees meer...

In januari 2013 mochten wij een cheque ter waarde van € 1.500 ontvangen van het Kringloopcentrum Graafstroom te Goudriaan.

Dit bedrag zal worden gestort in het budget voor de financiering van de AdvanceCursus Multiple Disciplinaire behandeling van kinderen met Cerebrale Parese.
Mede door de inzet van de Kringloop vrijwilligers is dit mooie bedrag gerealiseerd.
Wij bedanken namens de kinderen degene die dit hebben mogelijk gemaakt.

{omschrijving}

Basis en gevorderden cursus te Warschau 22 t/m 24 november 2012

Geplaatst op: 25-04-2013 - in rubriek: Inspirerend

Lees meer...

Basic course: Multidisciplinary treatment of children with Cerebral Palsy
Advanced course: Comprehensive rehabilitation with Botulinum toxin treatment, functional strength training and orthotics
Deze cursussen worden aanbevolen door de Poolse verenigingen voor Revalidatie, Orthopedie, Neurologie en Fysiotherapie,
als onderdeel van het postacademisch onderwijs.
De cursussen worden geopend door prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska [beschermvrouwe], hoogleraar van de Revalidatie en landelijke consultant tot zaken van revalidatie.
1. Basic course: Multidisciplinary treatment of children with Cerebral Palsy
De basiscursus wordt voornamelijk gegeven door de Poolse docenten.
Deze docenten zijn leden van het cursuscomité en zijn door het Wandafonds opgeleid.
Bijzonder is de deelname van ENOTHE [European Network of Occupational Therapy in Higher Education]
Drie van de door deze organisatie opgeleide Poolse ergotherapeuten zullen als docent deelnemen.
In Polen bestaat nog geen opleiding tot ergotherapeut.
De teams bestaan uit artsen die gespecialiseerd zijn in medische revalidatie, kinderneurologie en orthopedie, fysiotherapeuten en ergotherapeuten, alsmede orthopedische technici die betrokken zijn bij de uitvoering van orthopedische materialen voor kinderen met CP.
Vereist is minimaal twee jaar ervaring als vaste medewerker in de behandeling van kinderen met CP en een positief test resultaat.
Het verzoek van de teamleider tot deelname aan de cursus wordt ondersteund door een gedetailleerde rapport met de wensen van de centra.
Zes kinderen zullen deelnemen aan de workshops.

2. Advanced course: Comprehensive rehabilitation with Botulinum toxin treatment, functional strength training and orthotics
De gevorderden cursus zal geleid worden door Nederlandse docenten.
Het best presterend team zal in 2013 een stage volgen in de Nederlandse centra.
Helaas [en gelukkig] zijn er meer mensen die aan de criteria voldoen, dan dat er plaatsen beschikbaar zijn.
Er is gekozen voor de nieuwe teams uit Bialystok, Katowice, Opole en Lodz – met in totaal 31 deelnemers.
Zes kinderen zullen deelnemen aan de workshops in de basiscursus.
Er kunnen alleen teams plaatsnemen, die naast de bovengenoemde criteria hebben deelgenomen aan de cursus in 2011,
of de kennis uitwisseling tussen Nederland en Polen (cursussen georganiseerd door het Wandafonds) in Polen en stages in Nederland in 2009 en 2010. Totaal 31 deelnemers werden gekozen.
Tijdens de workshops zijn er 9 kinderen aanwezig, die onder toezicht van de docenten zullen worden onderzocht en er wordt voor hen een behandelplan opgesteld.
De kinderen krijgen, indien noodzakelijk, orthopedische spalken en schoeisel aangemeten.
Er zijn in totaal 15 kinderen aanwezig in de workshops.
Al voor het tweede jaar worden de cursussen gehouden in de kindvriendelijke ruimtes van het conferentie centrum in Józefów,
overeenkomstig de Nederlandse omstandigheden en disciplines.
De kinderen logeren daar.

Pagina 3 van 4 pagina's  < 1 2 3 4 >