Kontakt

WandaFonds
Graafdijk Oost 48, 2973 XC Molenaarsgraaf, Holandia
Bank: Rabobank37.81.08.166, BIC: RABONL2U, IBAN: NL39 RABO 0378 1081 66
Wpisany w register handlowy KvK w Rotterdamie pod numerem 24331505

Wanda Fundacja
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Polsce
Lechonia 5, 01 – 556 Warszawa, Polska
REGON: 060060700, NIP: 5632300578
Bank: BGZ nr konta: 462030 0045 1110 0000 01976040

Prezes: Eva Kooyman-Piskorz
E: wandafonds@gmail.com
    www.wandafonds.pl

Kontakt w sprawach naukowych:
Prof. J. G. Becher:
E: wandafonds@gmail.com

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Skarbnik i zastępca sekretarza do spraw polskich: Merian van Buren
E: wandafonds@gmail.com

Kontakt dla kursu
Magda Segit 0048 731 091 874
E: sekretariatkursu@gmail.com