Kursy Terapii MPD

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy Państwa powiadomić, ze następne kursy w 2014 roku odbędą się w Lublinie w dniach
19-22 Listopada..
Tytuł kursu podstawowego jest:” Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”.
Tytuł kursu dla zaawansowanych jest "Poprawa codziennego funkcjonowania"
 

Informacja dodatkowa:
Pod klawiszem  znajdziecie Państwo  link do informacji na temat zasad uczestnictwa
-  w kursie podstawowym
- w kursie dla zaawansowanych
Oraz informacje o głównych tematach obu kursów.


Kontakt:
sekretariat kursu@gmail.com
M. Segit 0048 507 471 329
 

Więcej w rubryce „o nas””

Więcej w rubryce „o nas””

Słowa powitania

Dr Eva Kooyman Piskorz, prezes Fundacji

Szanowni Państwo,
fundacja Wandafonds, której jestem założycielką, od lat pomaga dzieciom dotkniętym dziecięcym porażeniem mózgowym. Uważamy, że każdemu dziecku, a zwłaszcza choremu należy się najlepsza opieka i leczenie.
Niesiemy pomoc poprzez organizację kursów i warsztatów, na których polscy lekarze, rehabilitanci i technicy ortopedyczni mogą konfrontować swoją wiedzę i poznawać najnowsze światowe trendy w leczeniu porażenia mózgowego u dzieci od najwybitniejszych polskich i holenderskich specjalistów.

Wiecej...

Dr hab. n. med. Sławomir Snela w imieniu organizatorów kursów.

„Naszym celem jest, aby kurs stał się zalążkiem nowoczesnego, interdyscyplinarnego leczenia ukierunkowanego na zdobywanie określonych celów oraz wzajemną współpracę specjalistów z różnych regionów kraju”, mówi profesor Sławomir Snela, specjalista ortopedii, członek komitetu naukowego kursu.

Wiecej...

Kurs podstawowy

Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 

wiecej...

Kurs dla zaawansowanych

wiecej...