Kurs podstawowy

Zasady uczestnictwa

Zasady  uczestnictwa w kursie podstawowym

 • Zespół powinien składać się z lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji, neurologii, ortopedii, terapeutów - fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych i techników ortopedycznych, którzy specjalizują się w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym (spastyczność).
 • W sytuacji, gdy zespół nie jest kompletny, oczekujemy, że obecny jest najmniej jeden z medycznych specjalistów którzy lecza dzieci w danym ośrodku (lekarz rehabilitacji, neurologii dziecięcej, ortopedii), jeden lub dwóch fizjoterapeutów i  technik i ortopedyczny z firmy, która jest w stanie wyrabiać  materiały ortopedyczne  dla dzieci z MPD.
 • Członkowie zespołu powinni mieć odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia w leczeniu dzieci, co najmniej 2 lata pracy w tej dziedzinie, co najmniej 2 razy w tygodniu i posiadać stale zatrudnienie w ośrodku , który ich zgłasza.
 • Wymagany jest pozytywny wynik testu wstępnego.  Test powinien być wykonany osobno przez indywidualnych członków zespołu, a nie być rezultatem wspólnego wysiłku.
 • Pełne uczestnictwo we wszystkich wykładach i warsztatach jest potrzebne do uzyskania certyfikatu kursu podstawowego w uzyskaniu umiejętności terapii funkcjonalnej.

Tematy główne

Tematy główne kursu podstawowego

Założeniem organizatorów i komitetu naukowego kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej następujące zagadnienia:

 • - Pojęciowy model ICF: możliwość zastosowania w odpowiednich przypadkach.
 • - Ustalanie modelu terapii i wzbogacanie go poprzez rozmowy z dziećmi i rodzicami
 • - Określanie poziomu rozwoju funkcjonalnego.
 • - Określenie poprzez obserwację zdolności funkcjonalnych i możliwości wykonawczych dziecka.
 • - Próba rozpoznania możliwych przyczyn ograniczeń oraz możliwości pacjenta.
 • - Wiedza na temat możliwości przeprowadzenia badań dotyczących przyczyn ograniczeń
 •     aktywności   pacjenta.
 • - Ocena stanu zdrowia dzieci: badania lekarskie, podstawowe zasady obserwacji wzorca chodu,       klasyfikacja GMFCS oraz MACS.
 • - Formułowanie wniosków na podstawie modelu terapii / analiza problemu i jego ocena / dobór   terapii pod kątem formułowanych celów SMART.
 • - Formułowanie wniosków dotyczących celów leczenia, na podstawie wspólnej oceny stanu  funkcjonalnego dziecka ustalanej podczas spotkań zespołu.
 • - Przekształcanie prośby o pomoc w plan terapii typu SMART.
 • - Przekształcenie celów leczenia w konkretny plan (dziecko – czynność – środowisko).
 • - Plan leczenia uwzględniający rodzaj terapii, jej zmienne aspekty, założenia i plan  treningu/rehabilitacji, trening funkcjonalności, pomocy dydaktycznych i adaptacyjnych (mogą  to być między innymi PT, OT, leczenie i protetyka, itd.).
 • - Podłoże i podstawy terapii funkcjonalnej - rozpoznanie i odtworzenie w leczeniu.

Program kursu

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO  20-22 listopad 2014 roku
     
Interdyscyplinarne leczenie dzieci z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym. Program ogólny dzień  0 – 4.

 

Date Nr Program wykladowcy/nauczyciele
warsztatow
środa 19 listopad      
15.00 - 17.30   Przygotowanie warsztatów dla nauczycieli warsztatów. Badanie fizykalne dzieci. Przygotowanie programu nauczyciele
Czwartek 20 listopad   Dzień pierwszy.  
08.45 - 09.00   Otwarcie kursu  
Sesja plenarna I   09.00 – 10.40 wykłady 1-4 Wykładowcy
09.00 - 09.25 1 Opis Dziecięcego Porażenia Mózgowego M. Chrościńska - Krawczyk
09.25 - 09.50 2 Zaburzenia struktury i funkcji mięśni u dzieci z MPD M.Bonikowski
09.50 - 10.15 3 Model ICF-CY i schemat podejmowania decyzji leczeniu J.Taczała
10.15 - 10.40 4 Potrzeby i poziom funkcjonowania A. Kulis
10.40 - 11.00   Przerwa  
Warsztat   Warsztat 1* Trojka dzieci z grupy A
11.00 - 12.40   Interdyscyplinarny: grupy mieszane ( lekarze, terapeuci, ortotycy) Prowadzący:
1. Inter:  MD: dr Piasek, PT: M. Segit-Krajewska, OT: P. Żukowicz (A. Kulis),
2. Inter: MD: M. Banach, I. Maciąg-Tymecka,  PT: U. Walukiewicz, OT: U. Chrabota,
3. Inter:  MD: O. Wolińska, PT: C. Łuckiewicz, OT: M. Pastuszak
Tematyka:   Potrzeby rodziców i dzieci  
    Poziom funkcjonowania  
    Obserwacja czynności  
12.40 - 13.30   Przerwa obiadowa  
Sesja plenarna II   13.30 -  15.00 wykłady  5-7 Wykładowcy
13.30 - 14.00 5 Systemy klasyfikacyjne:  GMFCS, MACS, House, FMS O.Wolińska
14.00 - 14.30 6 Badanie fizykalne kończyny górnej, umiejętności M. Jóźwiak
14.30 - 15.00 7 Badanie fizykalne kończyny dolnej, umiejętności S. Snela
Warsztat   Warsztat 2  ** Trojka dzieci z grupy B
15.20 – 17.00   Monodyscyplinarny; 3 grupy jednolite ( lekarze, terapeuci, ortotycy) Prowadzący :
MD:   S. Snela,  , M. Banach, I. Maciąg-Tymecka,
PT: M.  Segit,  C. Łuckiewicz, U. Walukiewicz                                                                             
OT: ,P. Żukowicz,  U.Chrabota, M.Pastuszak
Tematyka   Badanie fizykalne  
17.00 – 17.30   Przerwa  
Warsztat   Warsztat 3 *** Trojka dzieci z grupy A
17.30 - 19.00   Interdyscyplinarny: grupy mieszane ( lekarze, terapeuci, ortotycy) Nauczyciele warsztatow
( jak w warsztacie 1)
Tematyka   Definiowanie potrzeb i poziomu  funkcjonalnego  
    Obserwacja możliwości w odniesieniu do potrzeb  
    Określenie ograniczeń  
Piatek 21 listopad   Dzień drugi  
Sesja plenarna III   08.30 - 11.00 Wykłady 8 -10 Wykładowcy
08.30 - 09.10 8 Zasady terapii zorientowanej na   realizację celów

M. Segit

 

09.10 - 09.50 9 Terapia zajęciowa:
samoobsługa, trening czynności oburęcznych, CIMT
A. Kulis
09.50 - 10.30 10 Od obserwacji do planu leczenia: przykład A. Kulis
10.30 - 11.00   Przerwa  
Warsztat   Warsztat 4 **** Trojka dzieci z grupy B
11.00 - 12.30   Monodyscyplinarny; 3 grupy jednolite (lekarze, terapeuci, ortotycy) Prowadzący:
MD: M. Jóźwiak, I. Maciąg-Tymecka, M. Banach
PT: C.  Łuckiewicz, U.  Walukiewicz,  M. Segit
OT: M. Pastuszak,  U. Chrabota,  P. Żukowicz,
Tematyka   Terapeuci zajęciowi: umiejętności ADL  
    Fizjoterapeuci: GMFM  
    Lekarze: leczenie spastyczności  
    Demonstracja dodatkowych badań  fizykalnych z udziałem rodzica  
12.30 - 13.30   Przerwa  
Sesja plenarna IV   13.30 – 15.10 Wykłady 11-14 Wykładowcy
13.30 – 13.55 11 Amsterdamska Klasyfikacja chodu S. Snela, R. Piasek
13.55 - 14.20 12 Użycie ortezy AFO do korekcji chodu M. Bonikowski
14.20 - 14.45 13 Taktyka postępowania z biodrem spastycznym Leczenie operacyjne Marek Jóźwiak
14.45 - 15.10 14 Zapoznanie z  tematami kursu dla zaawansowanych I. Tymecka
15.10 – 15.30   Przerwa  
Warsztat   Warsztat 5  *****  

15.30 - 17.00

 

  Interdyscyplinarny: grupy mieszane (lekarze, terapeuci, ) Nauczyciele warsztatow
( jak w warsztacie 4)
Tematyka   Definiowanie planu terapeutycznego  
       
Sesja  równoległa      
15.30 - 17.00   sesja dla rodziców J. Becher, J. Blom, J. Taczała, M. Szmurło
       
Sobota  22 Listopad   Dzień trzeci  
Sesja plenarna V   8.30 – 13.00 Prezentacje dzieci. Zakończenie kursu  
08.30 – 10.00

15

 

Przygotowanie prezentacji planów leczenia Zespoły interdyscyplinarne
    poszczególnych zespołów przez zespól interdyscyplinarny  
    Przygotowanie dzieci do prezentacji  
  16 Prezentacja planów leczenia poszczególnych zespołów  
Sesja równoległa      
       
10.00 – 10.20   Przerwa  
Sesja plenarna VI      
10.20 – 13.00   Przedstawienie dzieci** Ortotycy
 

18

Chodzenie na bosaka i z ortezami AFO  
  19 Ewaluacja kursu  
  20 Test końcowy  
Ceremonia zakończenia 21 Wręczenie dyplomów ukończenia kursu.  
Prowadzący Warsztaty:   MD: M. Banach ,  R. Piasek , O. Wolińska,  M. Szmurło, M. Jóźwiak, S. Snela, J. Taczała  
    PT: C. Łuckiewicz, U. Walukiewicz, K. Stefaniuk, M. Segit-Krajewska  
    OT: M. Pastuszak, P. Żukowicz, , U. Chrabota, A. Kulis  

 


Program kursu CPO

Program kursu CPO

  Data czas   Dzień 1 Program Wykładowcy
  czwartek 19-11 08.45-09.00   Otwarcie kursu  
    09.00-09.25 1 Porażenie mózgowe charakterystyka M. Chrościńska - Krawczyk
    09.25-09.50 2 Klasyfikacja zaburzonych funkcji mięśniowych w zespole górnego neuronu ruchowego

M. Bonikowski

    09.50-10.15 3 Model ICF-CY  & Schemat decyzyjny w leczeniu J. Taczała
    10.15-10.40 4 Ankieta potrzeb i poziomu funkcjonowania A. Kulis
           
  Przerwa 10.40-11.00      
  Sesja plenarna 11.00 - 12.40   wykład Supervisie T. Gort
      5 Klasyfikacja chodu patologicznego

K. Nowak

      6 Biomechanika w ortotyce J. Kowalczyk
      7 Tworzenie gipsowego modelu AFO J. Kowalczyk
      8 Przegląd ortez stopy i stawu skokowego K. Nowak
           
 

Przerwa

12.40 - 13.30      
  Sesja plenarna       Supervisie J.Becher/K/ Folmer, N. Meijer
    13.30 - 14.00 9 Obserwacja chodu, plan korekty Polisch doctor, J. Kowalczyk, K. Wigliusz
    14.00 - 15.00 10 Wykonanie gipsowego odlewu u dzieci na cele AFO Polisch doctor, J. Kowalczyk, K. Wigliusz
           
    15.00   Wyjazd na warsztaty  
        Wykonanie gipsowego modelu AFO N. Meijer
    19.00   zakończenie  
           
  Pprzygotowanie po obiedzie     tylko nauczyciele
           
  piątek 21-11     Dzień 2 Program Wykładowcy
    08.00   Wyjazd na warsztaty  
        Wykonanie modelu gipsowego i AFO N. Meijer
           
  Sesja  równoległa 15.30 - 17.00   sesja dla rodziców J. Becher, J. Blom, J. Taczała, M. Szmurło
           
  Przerwa 17.00      
           
  przygotowanie 17.00 -17.45     tylko nauczyciele
           
  sobota 22-11      Dzień 3 Program Wykładowcy
  Sesja plenarna 08.30 - 10.00 11 Dopasowanie ortez N. Meijer  and T. Gort
        (Podstawowy i Zaawansowany)  
           
           
  Przerwa 10.00 -10.20      
        Podstawowy i Zaawansowany  
  Sesja plenarna 10.20 - 13.00 12

Prezentacja dzieci: chodzenie

Na bosaka i w AFO

Team CPO
      13 ewaluacja kursu  
      14 Prezentacja dzieci: chodzenie
Na bosaka i w AFO
ewaluacja kursu
Rozdanie certyfikatów
 
           
           
           
  Przerwa 13.00 - 14.00      
    14.00  

wyjazd

 

 

 

 


Wykładowcy i nauczyciele warsztatów w porządku alfabetycznym

Wykładowcy

Lekarze

dr n. med. Marcin Bonikowski, chirurg ortopeda
Ordynator Oddziału Rehabilitacji  i Narządu Ruchu
NZOZ Mazowieckie Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu
Kierownik Międzynarodowej organizacji ortotykow  ISPO na Polskę

Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Wydział Lekarski I Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. dr hab.n. med. Sergiusz Jóźwiak
Afiljacje zostana przeslane.

dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu (adiunkt)
Członek Zespołu Nauk Medycznych, Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

dr n. med. Jolanta Taczała
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie, Oddział Rehabilitacji Dziecięcej (Ordynator)
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof.dr hab.n. med. Sławomir Snela
kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
Kierownik Katedry Ortopedii z Pracowni Biomechaniki Ruchu.
Sekretarz zarządu Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii

dr  Olga Wolinska, lekarz rehabilitacji
Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie
Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego


Terapeuci
mgr fizjot. Cezary Luckiewicz Zakład Rehabilitacji i FizjoterapiiUniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr  Aleksandra Kulis
Pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej


Nauczyciele warsztatów:
Lekarze

 
dr n. med. Marcin Bonikowski, chirurg ortopeda
Ordynator Oddziału Rehabilitacji  i Narządu Ruchu
NZOZ Mazowieckie Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu
Kierownik Międzynarodowej organizacji ortotykow  ISPO na Polskę

Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Wydział Lekarski I Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr n. med. Jolanta Taczała
Oddział Rehabilitacji Dziecięcej, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr med. Rafał Piasek
Specjalista ortopedii i traumatologii
Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie

dr med. Małgorzata Szmurło
Specjalista rehabilitacji medycznej
Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i ich Rodzinom
Krakow

Prof.dr hab.n. med. Sławomir Snela
kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
Kierownik Katedry Ortopedii z Pracowni Biomechaniki Ruchu.
Sekretarz zarządu Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii

dr med. Olga Wolinska
Kliniczny Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem
Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie

dr n. med. Marta Banach
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej
Placówka w Dzierżążnie
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Fizjoterapeuci

mgr fizjot. Cezary Luckiewicz
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Mgr Katarzyna Stefaniuk
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Mgr Magdalena Segit-Krajewska
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Terapeuci  zajęciowi
Dr  Paulina Aleksander
Kierownik Zakładu Terapii Zajęciowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Dr  Aleksandra Kulis
Pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej

Mgr Aleksandra Chrabota
Pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziału Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Fizjoterapii

Mgr Monika Pastuszak
Oddział Rehabilitacji Dziecięcej, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie

mgr Urszula Walukiewicz
Oddział Rehabilitacji Dziecięcej
Placówka w Dzierżążnie
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Ortotyka

Mgr. inz. Jacek Kowalczyk
Zakład ortopedyczny MUSI, Lublin
Reszta osób i afiliacji zostanie podana

Mgr Radoslaw Rusinek
Orto Res Rzeszow

Mgr Krzysztof Wiglusz
Orto Res Rzeszow

Mgr Marcin Luc
Orto Res Rzeszow

Mgr Krzystzof Nowak
Warszawa.

 

 


Termin zgloszen i oplata za kurs

Termin zgłoszeń na kurs do 1 październik. Oplata za kurs podstawowy wynosi 900 złotych.
Termin dokonania oplaty - 15 październik.


Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek:
Wanda Fundacja
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Polsce
Lechonia 5, 01 – 556 Warszawa, Polska
REGON: 060060700, NIP: 5632300578
Bank: BGZ nr konta: 462030 0045 1110 0000 01976040


Formularz zgloszenia uczestnika