Folder kursy 2014

Sprawozdanie z kursow  w 2013 roku

Klawisz fotografii rozdawanie dyplomów

Ceremonia przekazania kursu podstawowego

W przeddzień prowadzenia kursów, tj. 27 listopada miała miejsce ceremonia przekazania kursu podstawowego w ręce Konsultanta Krajowego do spraw rehabilitacji  -  p. prof. Krystyny Księżopolskiej-Orłowskiej,  w obecności członków Zarządu Towarzystwa Rehabilitacji: Prezesa PTReh - prof. Jolanty Kujawy, Vice-Prezesa PTReh  - prof. Piotra Majchera oraz Przewodniczącej Sekcji Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży  dr. Jolanty Taczały -kierownika naukowego kursu podstawowego oraz członków komitetu naukowego.

Fotografie z ceremonii przekazania kursu podstawowego:

  1. Prof. Jules Becher zostaje nominowany honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
  2. Prof.  K. Księżopolska Orłowska  podnosi toast  by uczcić tę okazję .
  3. Prof. J. Kujawa wręcza list z podziękowaniem prezesowi Fundacji Wandafonds, Ewie Kooyman.
  4. Eva Kooyman wręcza  Księgę Kursu dr. J Taczali, kierownikowi Sekcji Rehabilitacji Dzieci.
  5. Prof. J. Kujawa dziękuje Merian van Buren, wiceprezesowi za wieloletni wkład.

Sprawozdanie z kursów organizowanych przez Fundacje Wandafonds i Wanda w 2013 roku.

W dniach 28-30 listopada 2013 roku odbyły się jednocześnie dwa kursy:
podstawowy
„ Interdyscyplinarne leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”
oraz kurs dla zaawansowanych 
„Najnowsze osiągnięcia w interdyscyplinarnym leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym”.
Oba kursy miały miejsce w Holiday Inn w Jozefowie.

Sprawozdanie z kursów organizowanych przez Fundacje

Wandafonds i Wanda w 2013 roku.

Wiecej