Rekomendacje

Wypowiedzi członków komitetu naukowego kursu

Prof. Dr hab. n. med. Jules Becher

Katedra Rehabilitacji Medycznej Dzieci Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie, Holandia
Zasady organizacji kursów Fundacji Wanda
Celem Fundacji Wanda jest doskonalenie leczenia dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Polsce, zgodnie z obecnymi międzynarodowymi standardami.

By to osiągnąć, niezbędne jest podejście interdyscyplinarne. Leczenie Mózgowego Porażenia Dziecięcego jest na tyle złożone, że niezbędna jest współpraca między lekarzami, terapeutami i ortotykami.
Ponadto nauczanie skoncentrowane jest na dawaniu uczestnikom kursu możliwości poznania w teorii najnowszych metod badania, oceny i leczenia, ale też ćwiczenia nowo nabytej wiedzy w praktyce, zamiast opierać się jedynie na poznaniu i zrozumieniu. By to osiągnąć konieczna jest kombinacja zajęć teoretycznych i praktycznych warsztatów, zarówno mono- jak i inerdyscyplinarnych.W ten sposób kursy te odróżniać będą się od innych międzynarodowych zjazdów i kongresów.

z poważaniem,

Jules Becher

Marek Jóźwiak prof. UM dr hab. med.

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Diagnoza, prognoza i cele leczenia

Zrozumienie medycznych i społecznych potrzeb dziecka z mózgowym porażeniem i jego rodziny jest niezwykle istotnym zadaniem zespołu leczącego, integrującym proces podejmowania decyzji leczniczych, ich realizacji oraz określenie długo – i krótkoterminowych celów leczenia.  Fundacja Wandafonds z która współpracuje od wielu lat organizuje kursy interdyscyplinarne realizujące założenie kompleksowego podejścia do terapii dzieci z porażeniem mózgowym. Kurs prowadzony przez polsko-holenderski zespół ma na celu przybliżyć powyższe zagadnienia oraz pozwolić jego Uczestnikom na swobodne „poruszanie” się wśród wielu narzędzi diagnostycznych oceny i prognozy funkcjonalnej. Ma również pomóc w ustalaniu celów leczenia, pozwolić na podejmowanie decyzji terapeutycznych opartych na obiektywnych przesłankach klinicznych. Absolwent kursu ma umieć ustalać realne do osiągnięcia krótko- i długoterminowe cele leczenia dziecka z mózgowym porażeniem.

W tym roku w listopadzie Fundacja Wandafonds organizuje kolejne dwa kursy poświęcone zagadnieniom związanym z leczeniem MPD. W trakcie kursu odbędzie się specjalny program dla techników ortopedycznych prowadzony przez Toma Gorta specjalistę protetyki I ortotyki z pracowni ortopedycznej Noppe Orthopedie w Holandii. W trakcie warsztatów polscy technicy ortopedyczni będą mieli okazję przygotować ortezy dla dzieci pracując właśnie na materiałach firmy Otto Bock.

Rekomenduję kursy fundacji Wandafonds jako gwarantujące wysoki poziom merytoryczny i skutecznie szkolące polskich specjalistów. Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o przychylenie się do wniosku fundacji o finansowe wsparcie organizacji kursów w 2012 roku.

z poważaniem,

Marek Jóźwiak

Dr n. med. Jolanta Taczała

Przewodnicząca Sekcji Dzieci i Młodzieży PTReh
Specjalista rehabilitacji medycznej i balneologii, ortopeda
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej
Dziecięcego Szpitaal Klinicznego w Lublinie

Sekcja Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji od 2005 roku rozpoczęła prace nad uporządkowaniem leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Organizowane były ogólnopolskie konferencje dotyczące tej tematyki, przedstawiane do dyskusji  wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Aktualne poglądy są przedstawiane corocznie na konferencjach i sympozjach PTReh.

Od 2010 roku Sekcja Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży PTReh  ściśle współpracuje z Fundacją Wandafonds w zakresie prowadzenia kursów pt. „Interdyscyplinarne leczenie dzieci z porażeniem mózgowym”. Wykłady i zajęcia praktyczne są prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów holenderskich i polskich, program naukowy oparty jest na najnowszych opracowaniach konsensusu naukowców europejskich. Jako przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży PTReh  bardzo wysoko oceniam wartość tych szkoleń. Zalecane interdyscyplinarne podejście, zgodne z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania i Niepełnosprawności i nowoczesną wiedzą jest poszukiwanym przez nas „uporządkowaniem” leczenia dzieci z porażeniem mózgowym. Potrzebujemy tylko przenieść ten model leczenia i dostosować go do polskich warunków.

z poważaniem,

Jolanta Taczała