Skład Komitetu Naukowego Wandafonds

Komitet Naukowy Kursów Podstawowego i dla Zaawansowanych

Przewodniczący Polsko Holenderskiego Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Jules Becher
Katedra Rehabilitacji Medycznej Dzieci
Wolny Uniwersytet Medyczny w Amsterdamie

Kierownik Naukowy Kursu
dr n. med. Jolanta Taczała
Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży PTReh
Oddział Rehabilitacji DSK Lublin; Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Członkowie komitetu w porządku alfabetycznym

dr n. fizjot  Paulina Aleksander
Kierownik Zakładu Terapii Zajęciowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W imieniu
dr hab. prof. nadzw. Anna Marchewki
Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  

dr n. med. Marcin Bonikowski
Kierownik Oddziału Rehabilitacji i Narządu Ruchu. Mazowieckie Centrum
Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu

dr hab. n. kult. fiz. Andrzej Czamara
Rektor i założyciel Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu

mgr Koen van Dijk, terapeuta zajęciowy
Pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziału Rehabilitacji  i Terapii Zajęciowej
Medycznego Centrum Akademickiego w Amsterdamie

dr Katinka Folmer, rehabilitacja medyczna dzieci
Centrum Rehabilitacji Dzieci Trappenberg w Huizen

mgr inż., Tom Gort dyplomowany ortotyk i  protetyk
Noppe Orthopedie B.V. Noordwijkerhout

prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak
kierownik Pracowni Biomechaniki Ruchu Człowieka Katedry Ortopedii i Katedry Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dr n. fizjot. Eugene Rameckers,
Pracownik naukowo- dydaktyczny Wydziału
Rehabilitacji Uniwersytetu w Maastrichcie

prof.dr hab.n. med. Sławomir Snela
Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
I  Pracowni Biomechaniki Ruchu
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 i UR w Rzeszowie

dr n. med. Jolanta Taczała,
ordynator oddziału rehabilitacji dzieci
kierownik sekcji medycznej rehabilitacji dzieci
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
Członek Zespołu Nauk Medycznych, Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

dr Olga Wolinska, rehabilitacja medyczna
Kliniczny Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem
Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie