Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

O nas

Wyjątkowość kursów

Wyjątkowość kursu polega na interdyscyplinarnym podejściu, ale także specyficznym systemie przekazywania wiedzy łączącym teorię i praktykę. Poza tradycyjnymi wykładami omawiającymi teorię, uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję wziąć udział w warsztatach z udziałem pacjentów. Podczas warsztatów zaplanowane jest wspólne badanie i ustalanie indywidualnych programów leczenia oraz specjalny program dla techników ortopedycznych, na których wykonane zostają ortezy dla dzieci badanych podczas kursu. Ze względu na elitarność kursu wszystkie zajęcia prowadzone są w małych grupach uczestników pod okiem najwybitniejszych specjalistów z dziedziny rehabilitacji medycznej, ortopedii, fizjoterapii i terapii zajęciowej.

Certyfikat

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający zdobycie umiejętności prowadzenia funkcjonalnej terapii dziecka z porażeniem mózgowym na poziomie podstawowym lub dla zaawansowanych.

Honorowy patronat nad kursem objęła prof. Krystyna Książopolska-Orłowska, krajowy konsultant do spraw rehabilitacji. Kurs uzyskał akredytację Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych .

 Organizacja

Organizatorem kursu jest holenderska fundacja Wandafonds i polska fundacja Wanda, założona w 2002 roku przez Polkę, Evę Koyman-Piskorz. Celem fundacji jest niesienie pomocy w rozwoju  wiedzy w zakresie leczenia i rehabilitacji dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Polski. Fundacja wspiera także młodzież ze spastycznością, współpracuje też ze stowarzyszeniami rodzin chorych dzieci. Fundacja składa się wyłącznie z wolontariuszy.

www.wandafonds.nlwww.wandafonds.pl.