Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

Twoja pomoc

Fundacja Wanda jest finansowo zależna od darowizn od osób prywatnych, firm i instytucji dobroczynnych.
Można nam pomoc w różny sposób.

Można dokonać wpłaty:

Wanda Fundacja
Bank: BGZ, nr konta: 46 2030 0045 1110 0000 0197.6040