Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

Wolontariusze i przyjaciele

Bestuur

Bestuur

Eva Kooyman Piskorz

Voorzitter

Voorzitter van het Wandafonds

Ik ben Pools van geboorte sinds vele jaren wonend in Nederland. Arts anesthesioloog van beroep. Tijdens mijn reizen naar Polen werd ik geconfronteerd met problematiek rondom de diagnose en behandeling van de Cerebrale Parese bij de kinderen in mijn geboorte land. Professor Jules Becher uit revalidatie geneeskunde afdeling van Vumc bekend in Nederland van zijn visie in dat terrein heeft een plan gemaakt om de kennisuitwisseling te stimuleren. In 2003 is project van start gegaan. De resultaten zijn zeer belovend.

Bestuur

Merian van Buren

Penningmeester
Bestuur

Riet van 't Hof

Secretaris

Ik ben lid van het Bestuur. Het Wandafonds werkt heel concreet aan het doel: kinderen in Polen met spasticiteit een betere medische behandeling te geven. Het is fijn dat ik mijn ervaring als manager in de zorg kan gebruiken als ecretaris van het Wandafonds

Bestuur

Ewa Michalak Koska

Bestuurslid

Bestuurslid lid voor Polen.
Ik woon en werk in Chelm, ten oosten van Polen.
Ik ben anesthesioloog van beroep.
Werk als vrijwilliger voor het Wandafonds vanaf 2004 en onderhoud diverse contacten.
Voornamelijk met de nieuwe ouders vereniging in Rzeszow.

Teamleden

Teamleden

Conny Stuut

Fondsenwerving

Ik ben lid van de werkgroep. Sinds januari 2003 ben ik betrokken bij het Wandafonds als vrijwilliger voor PR werkzaamheden. Tevens ben ik namens het Wandafonds lid van de Bestuurlijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (BWO) van de Gemeente Graafstroom.
Voor meer info omtrent de BWO zie www.graafstroom.nl

Teamleden

Vera van de Vaate

Secretariaat
Teamleden

Margreet Hoeijenbos

Website Wandafonds.nl

Ik ben sinds 2008 lid van de werkgroep van het Wandafonds en ik onderhoud vanaf medio 2010 de website.

Teamleden

Magda van den Berg

Jeugd verenigingen

Ik ben sinds 2007 lid van de werkgroep van het Wandafonds. Ik houd mij  met name bezig met opdrachten die in directe verbinding staan met de  doelgroep in Polen. De leukste taak bij de stichting vind ik de samenwerking
met de groep volwassen jongeren in Warschau.

Anna Furtak

Vertalingen
Teamleden

Magda Bodis

Story PR organisatie cursus

Ambassadeur

Ambassadeur

Leo Beenhakker

Ambassadeur

Leo Beenhakker, voormalig coach van het Pools voetbalelftal,  “In Polen zag ik tijdens mijn bezoeken aan kindertehuizen en zorginstellingen wat het  Wandafonds tot stand brengt. Ik ontmoette er de kinderen waar het om draait: zij zijn mijn Toppers, zij verdienen uw steun!”

Comité van aanbeveling

Comité van aanbeveling

Jan Glimmerveen

Ir., psycholoog, lid van de Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep en commissaris van Nedstaal
Comité van aanbeveling

Kees Lanser

Drs INC Centrum Hardinxveld-Giessendam

Bewegen is leven! Dat geldt met name voor de Poolse kinderen die met hulp van uw steun hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Deze kinderen een beter perspectief bieden naar de toekomst, vormt een belangrijke uitdaging voor het Wandafonds. Graag willen we samen met u werken aan een prettiger leven voor hen die al een achterstand wat bewegen betreft hebben in hun leven. Bewogen mensen helpen om mensen beter te bewegen; daarom beveel ik van harte het Wandafonds aan. K. Lanser MSR INC Centrum Arbeid & Gezondheid te Hardinxveld-Giessendam

Comité van aanbeveling

Wim van Leussen

Mr. notaris te Molenaarsgraaf
Comité van aanbeveling

Rein Willems

Ir. lid van de Eerste Kamer voor het CDA

Het is prachtig als mensen met de kennis van hier mensen elders kunnen helpen dingen zelf over te nemen, dat is ontwikkelingssamenwerking ten voete uit”. Het Wandafonds - dat mensen helpt in Polen is daar een prachtig voorbeeld van.

Comité van aanbeveling

Jan de Vries

Directeur Stichting MEE

Medisch comité

Medisch comité

Jules Becher

Hoogleraar Kinderrevalidatie Vumc, Voorzitter
Medisch comité

Katinka Folmer

Kinderrevalidatie arts

Jennifer Blom

kindertherapeut
Medisch comité

Els Spaargaren

MSc, kinderergotherapeut
Medisch comité

Petra van Kampen

Kinderrevalidatie arts
Medisch comité

Eugene Rameckers

Doctor fysiotherapie
Medisch comité

Koen van Dijk

Kinderergotherapeut
Medisch comité

Tom Gort

Gecertificeerd orthopedisch technicus
Medisch comité

Marek Jozwiak

Hoogleraar kinderorthopedie
Medisch comité

Slawomir Snela

Hoofd afdeling kinderorthopedie
Medisch comité

Marcin Bonikowski

Hoofd afdeling kinderorthopedie
Medisch comité

Jolanta Taczala

Hoofd afdeling kinderrevalidatie
Medisch comité

Olga Wolinska

Kinderrevalidatie arts

Anna Marchewka

Professor, Decaan Hoge School lichamelijke opvoeding in Krakow (revalidatie)

Iwona Maciag Tymecka

Dokter, revalidatie arts, docent revalidatie in Hoge School Fysiotherapie in Wrocław. Lid van de Poolse accreditatie commissie voor de hogere opleiding (fysiotherapie en andere medische paramedische zaken).

Paulina Aleksander

Dokter, Hoofd Afdeling Ergotherapie Hoge School lichaamelijke opvoeding in Krakow

Andrzej Czamara

Dokter fysiotherapie Rector Hoge School Wroclaw

Advies comité

Klazien Bron

Fondsenwerving

Jan Franssen

Adviseur communicatie

Heleen van Tilburg

Adviseur en begeleider ouders en jongeren

Edwin Bronwasser

Grafische informatie en advies

Ad van Doorn

DRV financieel advies

De Groot Drukkerij

Drukwerk