Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

Steun het Wandafonds

Het Wandafonds is financieel volledig afhankelijk van de giften van particulieren, bedrijven en gelden uit fondsen. Elke bijdrage is dus van harte welkom. U kunt het Wandafonds op verschillende manieren financieel steunen.
Wat is uw manier?

U kunt uw bijdrage ook storten via:

bankrekeningnummer 37.81.08.166
BIC : RABONL2U
IBAN : NL39 RABO 0378 1081 66

of

U kunt vriend van het Wandafonds worden voor een vast bedrag per jaar.
Meld u aan via het contactformulier.