Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

Vrijwilligers gezocht

Wij zoeken een vrijwilliger
voor secretariële werkzaamheden
voor circa 16 uur in de week

 

Functieomschrijving

Wij zoeken iemand die meehelpt in de organisatie, ondersteunt bij het uitvoeren van projecten en bij vergaderingen notuleert. Ook zal er af en toe vertaalwerk bij zitten, meestal is dit een vertaling van het Engels naar het Nederlands. Het bestuur zoekt voor ondersteuning bij dit type werkzaamheden de volgende kwalificaties:

 

- Ondersteuning van het secretariaat van het Medisch Comité.
- Gedegen kennis van de Engelse taal is een pre.
- Enige ervaring met het organiseren en uitvoeren van projecten
- Plezier hebben in het samenwerken binnen een klein team

 

 
Geinteresseerd? Neem contact op met E.Kooyman-Piskorz of bel: 0184-641830.

 

Waarom het Wandafonds?

In Polen staat de medische zorg op een veel lager peil dan in ons land. Bij spastische kinderen is er niet zelden sprake van schrijnende situaties. Het Wandafonds is een organisatie van enthousiaste en in een aantal gevallen ook medisch deskundige vrijwilligers die helpen de zorg voor Poolse spastische kinderen te verbeteren. Dat gebeurt door de kennisuitwisseling over de behandeling van de cerebrale parese (spasticiteit) tussen Nederland en Polen. We werken met diverse revalidatie centra in beide landen en project wordt geleid door Prof. J.G. Becher, revalidatiegeneeskunde afdeling aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Het Wandafonds bestaat uit een klein bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, allen woonachtig in de Alblasserwaard. Verder maakt een medisch comité, een comité van aanbeveling, een kleine werkgroep en een aantal adviseurs deel uit van de organisatie.

 

Voor de praktische gang van zaken is het makkelijk als kandidaten in de Alblasserwaard woonachtig zijn.

Geinteresseerd? Neem contact op met E.Kooyman-Piskorz of bel: 0184-641830.