Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

Bestuur

Bestuur

Eva Kooyman Piskorz

Voorzitter

Voorzitter van het Wandafonds

Ik ben Pools van geboorte sinds vele jaren wonend in Nederland. Arts anesthesioloog van beroep. Tijdens mijn reizen naar Polen werd ik geconfronteerd met problematiek rondom de diagnose en behandeling van de Cerebrale Parese bij de kinderen in mijn geboorte land. Professor Jules Becher uit revalidatie geneeskunde afdeling van Vumc bekend in Nederland van zijn visie in dat terrein heeft een plan gemaakt om de kennisuitwisseling te stimuleren. In 2003 is project van start gegaan. De resultaten zijn zeer belovend.

Bestuur

Merian van Buren

Penningmeester
Bestuur

Riet van 't Hof

Secretaris

Ik ben lid van het Bestuur. Het Wandafonds werkt heel concreet aan het doel: kinderen in Polen met spasticiteit een betere medische behandeling te geven. Het is fijn dat ik mijn ervaring als manager in de zorg kan gebruiken als ecretaris van het Wandafonds

Bestuur

Ewa Michalak Koska

Bestuurslid

Bestuurslid lid voor Polen.
Ik woon en werk in Chelm, ten oosten van Polen.
Ik ben anesthesioloog van beroep.
Werk als vrijwilliger voor het Wandafonds vanaf 2004 en onderhoud diverse contacten.
Voornamelijk met de nieuwe ouders vereniging in Rzeszow.