Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

Teamleden

Teamleden

Conny Stuut

Fondsenwerving

Ik ben lid van de werkgroep. Sinds januari 2003 ben ik betrokken bij het Wandafonds als vrijwilliger voor PR werkzaamheden. Tevens ben ik namens het Wandafonds lid van de Bestuurlijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (BWO) van de Gemeente Graafstroom.
Voor meer info omtrent de BWO zie www.graafstroom.nl

Teamleden

Vera van de Vaate

Secretariaat
Teamleden

Margreet Hoeijenbos

Website Wandafonds.nl

Ik ben sinds 2008 lid van de werkgroep van het Wandafonds en ik onderhoud vanaf medio 2010 de website.

Teamleden

Magda van den Berg

Jeugd verenigingen

Ik ben sinds 2007 lid van de werkgroep van het Wandafonds. Ik houd mij  met name bezig met opdrachten die in directe verbinding staan met de  doelgroep in Polen. De leukste taak bij de stichting vind ik de samenwerking
met de groep volwassen jongeren in Warschau.

Anna Furtak

Vertalingen
Teamleden

Magda Bodis

Story PR organisatie cursus